Rikalan linnamäki

Rikalan linnamäki

Rikalan linnamäki on muinaislinna-alue Halikossa erään ison kumpareen lealla. Lähistöllä on myös Rikalan museomäki ja muinaisjäännealue.
Museomäeltä päin tultaessa linnamäki jää vasemmalle (kuvassa alla).
Linnamän alapuolella on opastetaulu, josta voi lukea linnamäen historiaa.

MAINOS: Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle

MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS: Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle

MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS: Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle

MAINOS PÄÄTTYY
Rikalan muinaislinnan korkeimmat kohdat ovat 59 metriä merenpinnan yläpuolella. Lounais- ja kaakkoisrinteillä kiertää noin 160 metriä pitkä kivivalli joista osa on vielä selvästi erotettavissa.
Vallissa on näkyvillä parissa kohtaa laajempia kiveyksiä joiden oletetaan olleen vallin läheisyydessä olleita erillisiä rakennelmia.
2 metriä leveän kylmämuuratun kivivallin pohjan arvellaan olleen paaluvarustuksen pohja ja itse linnavuoren rakennusajankohta ajoittuu suunnilleen rautakauden lopulle.
Pronssi- ja rautakaudella Halikonlahti ulottui pidemmälle mantereelle. Rikala linnavuori ja vieressä oleva Rikalanmäki olivat molemmat alkujaan meren rannalla.
Viikingit kävivät viikinkiaikaan tällä alueella ahkerasti kauppaa.
Myöhemmin maan kohottua Rikalanmäelle pääsi edelleen purjehtimaan Halikonjoen suulle.
”Rikala saattoi olla alkuaan hämäläisten satama, sillä sieltä oli yhteys Hämeenlinnaan. Varmuutta ei ole, onko keskiaikaisissa asiakirjoissa Varsinais-Suomesta mainittu Portus Tavastorum, Hämäläisten satama, ollut juuri Rikala, mutta lähialueilla ei ole ollut muita merkittäviä kauppapaikkoja.”
Linnamäki pidettiin aikoinaan puuttomana ja sieltä käsin valvottiin Halikonjoelta ja -lahdelta tulevia kulkijoita. Linnamäki toimi ihmisten turvapaikkana.
Näkymät linnamäeltä
Samat näkymät mäen alta
Sijainti: Rikalantiellä Halikossa