Toimiiko kateus pahansuovan nettikirjoittelun moottorina?

Toimiiko kateus pahansuovan nettikirjoittelun moottorina
Kun joku ylittää tietyn tunnettuuden rajan, hänen ympärillään alkaa yleensä muodostua keskustelua ja kirjoittelua eri verkkoympäristöissä, kuten foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tutustuessani Blogit.fi-sivustolla erääseen blogiin, jossa kirjoittaja jakoi omia kokemuksiaan ja pohdintojaan Ylilaudalla kirjoiteltujen väitteiden aiheuttamasta tuskan tunteesta, heräsi minussa laajempi kiinnostus aiheeseen: miksi ihmisistä kirjoitellaan netissä?

Kun joku ylittää tietyn tunnettuuden rajan, hänen ympärillään alkaa yleensä muodostua keskustelua ja kirjoittelua eri verkkoympäristöissä, kuten foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa.

Internetissä vilisee kirjoituksia, joissa käsitellään julkisuuden henkilöitä niin myönteisistä kuin kielteisistäkin näkökulmista, ja halusin tarkastella syitä siihen, miksi ihmiset kiinnostuvat tietystä henkilöstä ja miksi heistä kirjoitetaan netissä?

On mielenkiintoista pohtia, mikä saa meidät kiinnostumaan toisista ihmisistä ja motivoi meitä jakamaan ajatuksiamme ja mielipiteitämme heistä verkossa. Aihetta tarkastellessani löysin monia syitä, jotka vaikuttavat tähän ilmiöön.

Miksi ihmiset kiinnostuvat jostakin henkilöstä?

Tunnettuihin henkilöihin kohdistuva kiinnostus on monisyinen ilmiö, ja ihmiset voivat innostua heistä eri syistä. Joillakin ihmisillä saavutukset ja taidot herättävät ihailua ja toimivat inspiraation lähteinä.

Esimerkiksi menestyneet urheilijat, taiteilijat ja liikemiehet voivat toimia roolimalleina, kannustaa muita tavoittelemaan unelmiaan ja näyttää, että mikään ei ole mahdotonta.

Toisaalta, negatiivinen kirjoittaminen joistakin tunnetuista henkilöistä voi johtua kateudesta. 

Kuuluisuus ja menestys voivat synnyttää kateutta toisissa ihmisissä, ja jotkut saattavat purkaa näitä tunteitaan negatiivisten kommenttien kautta. He saattavat tuntea katkeruutta toisen henkilön saavutuksista tai näkyvyydestä, mikä saa heidät kirjoittamaan ilkeästi.

MAINOS: "Tyttären akne katosi lähes kokonaan parin viikon käytön jälkeen."

Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle! MAINOS PÄÄTTYY

On tärkeää ymmärtää, että sekä positiivinen että negatiivinen reaktio tunnettuihin henkilöihin ovat osa ihmisten monimuotoista mielenmaisemaa.

 Jotkut ihailevat ja inspiroituvat, kun taas toiset saattavat tuntea kateutta tai turhautumista.

Toinen syy, miksi ihmiset kiinnostuvat tunnetuista henkilöistä, liittyy heidän persoonallisuuteensa.

Karismaattiset ja viehättävät henkilöt saavat usein suurta huomiota ja fanikuntaa ympärilleen. 

Heidän kykynsä viihdyttää, innostaa tai herättää tunteita saavat ihmiset kiinnostumaan heistä ja haluamaan tietää enemmän heidän elämästään. Näiden henkilöiden ainutlaatuinen vetovoima ja karisma voivat luoda vahvan yhteyden heidän seuraajiinsa.

Negatiiviset kirjoittelut tapahtuvat useimmiten nimettömänä, ja tähän on useita syitä.

Anonymiteetti tarjoaa turvallisen tavan ilmaista mielipiteitä ilman henkilökohtaista vastuuta. Kirjoittaja voi tuntea rohkeutta ja vapautta ilmaista itseään ilman pelkoa tuomitsemisesta tai seuraamuksista.

MAINOS: "Ei ruusufinnejä, ei kutisevaa ihoa, ei aknea, hyvästi kaikki iho ongelmat. Ja mikä parasta, voin jopa syödä vähän suklaatia, jos ihoni reagoi, tämä saippua kyllä pelastaa!"

Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle! MAINOS PÄÄTTYY

Tällaisessa tilanteessa ihmiset saattavat kokea, että heidän sanansa eivät paljasta heidän henkilöllisyyttään, mikä voi johtaa loukkaaviin kommentteihin ja ilkeisiin huomautuksiin.

Karismaattiset henkilöt vetävät puoleensa ihailua, kun taas nimettömänä kirjoittaminen voi antaa kirjoittajalle tunteen vapauden ja suojan tarpeesta.

Tärkeää olisi kuitenkin pitää mielessä toisen ihmisen inhimillisyys ja kunnioittaa toisten saavutuksia ja näkökulmia.

Miksi ihmisistä kirjoitetaan netissä?

Internetin vaikutus ihmisten kirjoittamiseen ja keskusteluun tunnetuista henkilöistä on merkittävä.

Sosiaalisen median alustat tarjoavat helpon tavan jakaa ajatuksia ja mielipiteitä, mikä saa ihmiset osallistumaan keskusteluun. Monet haluavat seurata suosikkihenkilöitään, kommentoida heidän päivityksiään ja tuntea osallisuutta heidän elämäänsä.

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat myös tärkeitä syitä, miksi ihmiset haluavat jakaa ajatuksiaan tunnetuista henkilöistä internetissä. 

Internetin avulla ihmiset voivat muodostaa yhteyksiä samanmielisten ihmisten kanssa ja keskustella heitä kiinnostavista aiheista. Tunnetut henkilöt voivat toimia keskustelunaiheina, jotka yhdistävät ihmisiä ympäri Suomen.

Monet nauttivat julkkisten seuraamisesta ja haluavat pysyä ajan tasalla heidän elämästään ja urastaan. Tunnettuuden ja julkisen elämän seuraaminen tarjoavat monille mielenkiintoisen tavan viihtyä ja irrottautua arjesta. 

Julkkisten skandaalit, juorut ja kohut herättävät erityistä kiinnostusta, sillä ne tarjoavat draamaa, jännitystä ja käänteitä, jotka saavat ihmisten mielikuvituksen liikkeelle.

Ihmiset haluavat tietää, mitä tapahtuu kulissien takana, ja saada sisäpiirin tietoa tunnettujen henkilöiden elämästä. Skandaalit ja juorut luovat omanlaisensa tarinankulun, jota seurataan kiinnostuneena. 

Nämä tarinat voivat herättää voimakkaita tunteita, kuten kummastusta, närkästystä tai jopa tyydytystä.

On myös ihmisiä, jotka haluavat jakaa ilkeitä juoruja ja haukkua tunnettuja henkilöitä. Motiivit tällaiseen käytökseen voivat vaihdella, ja ne voivat sisältää kateutta, turhautumista tai halua herättää huomiota.

Negatiivisen keskustelun luominen voi tuntua voimaannuttavalta joillekin, ja he saattavat nauttia muiden ihmisten haukkumisesta tai kritisoimisesta.

Tällainen käytös voi heijastaa omia sisäisiä turhautumisen tai kateuden tunteita, jotka purkautuvat muiden ihmisten kritisoinnin kautta.

Lisäksi ihmisillä on tarve tuntea yhteys toisiin ihmisiin, mikä motivoi heitä jakamaan negatiivisia kommentteja tunnetuista henkilöistä netissä. 

Tunnetut henkilöt voivat toimia inspiraation lähteinä, joiden tarinat herättävät tunteita ja ajatuksia lukijoissa.

Joillekin tämä yhteys tunnettuun henkilöön voi olla hyvin henkilökohtainen. He voivat tuntea vahvaa samastumista tai ihailla henkilön saavutuksia ja ominaisuuksia. 

Tämä tunneside voi johtaa siihen, että he kokevat olevansa osa suurempaa yhteisöä tai faniryhmää.

Jakamalla negatiivisia kommentteja tunnetuista henkilöistä he saattavat tuntea ilmaisevansa pettymystään tai suuttumustaan toisen puolesta, samalla kun he ylläpitävät yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden samanmielisten kanssa.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että negatiivinen kommentointi voi aiheuttaa haittaa sekä tunnetuille henkilöille että keskusteluun osallistuville. 

Rakentava ja asiallinen keskustelu auttaa ylläpitämään positiivista yhteisöä ja tukemaan toisten hyvinvointia.

On tärkeää pyrkiä ymmärtämään toisten näkökulmia ja ilmaisemaan mielipiteitä kunnioittavasti ja rakentavasti, jotta voimme luoda positiivisempaa ja yhteenkuuluvampaa verkkoyhteisöä.

Yleisin syy negatiiviseen kirjoiteluun on kateus

Kateus on inhimillinen tunne, joka voi nousta esiin eri tilanteissa ja syistä. Kateus on monimutkainen tunne, joka voi johtua erilaisista tekijöistä ja kokemuksista, kuten:

  1. Saavutukset ja menestys: Ihmiset voivat kokea kateutta toisten saavutuksista ja menestyksestä. Kun joku saavuttaa jotain merkittävää tai menestyy jollakin elämänalueella, se voi herättää kateutta niissä, jotka eivät ole saavuttaneet vastaavia tuloksia. Kateus voi johtua halusta olla samalla tasolla tai tunteesta jääneensä jälkeen.

  2. Materiaaliset asiat: Materiaaliset asiat, kuten varallisuus, omaisuus tai statussymbolit, voivat herättää kateutta. Kun toisella henkilöllä on enemmän taloudellista vaurautta tai ylellisyyksiä, se voi aiheuttaa kateutta niissä, jotka eivät omista vastaavia asioita. Kateus voi syntyä vertailusta ja halusta saada samoja aineellisia etuja.

  3. Ulkonäkö ja fyysinen vetovoima: Ulkonäköön liittyvä kateus on yleistä. Kun joku näyttää hyvältä ja saa paljon huomiota ulkonäkönsä vuoksi, se voi herättää kateutta niissä, jotka eivät koe olevansa yhtä viehättäviä tai jotka haluaisivat näyttää samalta. Kateus voi kumpuilla halusta olla hyväksytty ja ihailtu ulkonäön perusteella.

  4. Henkilökohtaiset saavutukset ja ominaisuudet: Kateus voi nousta esiin myös silloin, kun joku on lahjakas, älykäs tai taitava jossakin tietyssä asiassa. Kun toisella henkilöllä on ainutlaatuisia kykyjä tai saavutuksia, se voi herättää kateutta niissä, jotka kokevat olevansa vähemmän lahjakkaita tai menestyneitä samalla alueella.

On tärkeää huomata, että kateus on luonnollinen tunne, mutta sen hallitseminen ja käsitteleminen on tärkeää.

Tunteiden tunnistaminen ja itsetutkiskelu voivat auttaa ymmärtämään, mistä kateus johtuu ja miten se voi vaikuttaa käyttäytymiseen.

Terveellinen tapa käsitellä kateutta on keskittyä omaan kasvuun, tavoitteisiin ja arvoihin sekä iloita muiden menestyksestä ilman vertailua tai kilpailua.

Jos huomaat tuntevasi kateutta, kannattaa harkita seuraavia askelia:

  1. Tunnista ja hyväksy tunteesi: Kateus on inhimillinen tunne, ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel sen käsittelemisessä. Hyväksy, että tunnet kateutta, ja ymmärrä, että se on normaali tunne, joka voi nousta esiin eri tilanteissa.

  2. Tarkastele syitä kateuden taustalla: Yritä ymmärtää, miksi tunnet kateutta. Onko kyse toisen henkilön saavutuksista, ulkonäöstä tai jostakin muusta? Pohdi, mitä nämä asiat merkitsevät sinulle ja miten ne vaikuttavat omaan itsetuntoosi.

  3. Vältä vertailua: Vertailu muihin voi vahvistaa kateuden tunnetta. Yritä keskittyä omaan kasvuusi ja tavoitteisiisi sen sijaan, että vertailisit itseäsi muihin. Jokaisella meistä on omat vahvuutemme ja polkumme, ja keskittymällä omaan kehitykseesi voit saavuttaa tyytyväisyyttä ja onnellisuutta.

  4. Ole kiitollinen omista saavutuksistasi: Muistuta itseäsi omista saavutuksistasi ja positiivisista ominaisuuksistasi. Kiinnitä huomiota omiin vahvuuksiisi ja muista, että jokaisella meillä on omat ainutlaatuiset lahjamme ja kykymme. Ole ylpeä siitä, kuka olet ja mitä olet saavuttanut.

  5. Keskity positiivisuuteen ja inspiraatioon: Pyri löytämään positiivisia roolimalleja, jotka inspiroivat sinua ja motivoivat sinua tavoittelemaan omia unelmiasi. Keskity heidän saavutuksiinsa ja tapaan, jolla he ovat kasvaneet ja kehittyneet. Käytä kateutta muuttamaan se inspiraatioksi ja motivaatioksi omassa elämässäsi.

  6. Harjoittele empatiaa: Yritä asettua toisen henkilön asemaan ja ymmärtää heidän polkunsa ja saavutuksensa taustalla olevat tekijät. Harjoittamalla empatiaa voit vähentää kateuden tunnetta ja keskittyä enemmän toisten iloitsemiseen ja tukemiseen.

Muista, että kateus on luonnollinen tunne, mutta sinulla on valta hallita sitä ja käyttää sitä rakentavasti. Keskitä energiasi oman kasvusi ja onnellisuutesi edistämiseen, ja anna inspiraation ja kiitollisuuden ohjata matkaasi eteenpäin.

Nettikirjoittelun hyvät ja pahat puolet

On ymmärrettävää, että ihmisen voi olla vaikea tuntea iloa tai ylpeyttä, kun hänestä kirjoitellaan netissä, etenkin jos kirjoittelussa on negatiivista sävyä. 

Kuitenkin on olemassa muutamia syitä, miksi henkilön kannattaisi pyrkiä löytämään positiivisia näkökulmia tähän tilanteeseen.

Ensinnäkin, se että joku kirjoittelee sinusta netissä voi osoittaa, että olet herättänyt ihmisten mielenkiinnon ja huomion. Tämä voi merkitä sitä, että olet saavuttanut jonkinlaisen tunnettuuden tai menestyksen, joka kiinnostaa muita.

Vaikka osa kirjoittelusta voi olla negatiivista, se kertoo siitä, että olet tullut merkitykselliseksi ja herättänyt tunteita ihmisten keskuudessa. Tämä voi olla osoitus siitä, että olet tehnyt vaikutuksen ja sinulla on potentiaalia inspiroida ja vaikuttaa muihin.

Toiseksi, negatiivinen kirjoittelu voi tarjota mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. 

Kun sinusta kirjoitetaan netissä, saatat saada arvostelua ja palautetta, joka voi auttaa sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi.

Negatiivinen palaute voi tarjota arvokkaita oppitunteja ja mahdollisuuden itsereflektioon. Se voi auttaa sinua hienosäätämään omaa toimintaasi ja kasvamaan henkilönä.

Lisäksi, negatiivinen kirjoittelu voi toimia motivaationa osoittaa vääräksi väitteitä tai parantaa itseäsi.

Se voi antaa sinulle mahdollisuuden vastata kritiikkiin rakentavalla tavalla tai osoittaa, että pystyt olemaan vahva ja itsevarma, vaikka joutuisitkin negatiivisen huomion kohteeksi. 

Tällainen vastoinkäyminen voi vahvistaa sinua henkisesti ja auttaa sinua kehittymään entistä vahvemmaksi ja itsenäisemmäksi ihmiseksi.

Lopuksi, on tärkeää pitää mielessä, että negatiivinen kirjoittelu netissä ei määritä sinua kokonaisuutena. Se on vain yksi osa julkista kuvaa, ja todellinen sinä ei rajoitu siihen, mitä muut sinusta kirjoittavat.

Sinulla on voima valita, kuinka annat negatiivisen kirjoittelun vaikuttaa itseesi ja elämääsi. Voit keskittyä positiivisiin puoliin, kehittää itsetuntemustasi ja arvostaa omia saavutuksiasi ja ainutlaatuisuuttasi.

Joten vaikka negatiivinen kirjoittelu voi olla haastavaa, voit yrittää nähdä sen myös mahdollisuutena kasvaa, oppia ja vahvistua.

Tärkeintä on pysyä uskollisena itsellesi, ympäröidä itsesi tukiverkostolla ja muistaa, että sinulla on valta vaikuttaa omaan onnellisuuteesi ja tulevaisuuteesi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Johanna

Koti saaressa blogissa kirjoittelee 47 vuotias Johanna. Pitkäaikaismasentunut, ADD- ja sosiaalistentilanteidenpelko diagnosoitu yrittäjä eteläisen Suomen saaristosta. Innokas valokuvaaja ja pohjattomasti historian janoinen perheenäiti, joka jaksamisensa mukaan tykkää puuhata puutarhassa ja käydä veneilemässä.

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.

Liity 1 803 tilaajien joukkoon

Seuraa Somessa!

"Ei ruusufinnejä, ei kutisevaa ihoa, ei aknea, hyvästi kaikki iho ongelmat. Ja mikä parasta, voin jopa syödä vähän suklaatia, jos ihoni reagoi, tämä saippua kyllä pelastaa!"

Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle!
"Tyttären akne katosi lähes kokonaan parin viikon käytön jälkeen."

Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle!
ETSITKÖ MAJOITUSTA, JOKA TARJOAA YLELLISYYTTÄ JA MUKAVUUTTA LÄHELLÄ MATHILDEDALIA, TEIJOA TAI BROMARVIA VAI KENTIES SELKÄMEREN PUHTAIDEN VESIEN ÄÄRELTÄ?

UPEAT VILLAMME KUTSUVAT SINUT RENTOUTUMAAN, TARJOTEN MODERNIN VARUSTELUN, HIENOSTUNEEN LUKSUKSEN JA LAADUKKAAN MAJOITTUMISEN YHDESSÄ PAKETISSA!

Klikkaa kuvaa ja siirry sivustolle!
On Key

Related Posts

Finnlines Finnsirius kokemuksia Owner’s suitesta ja melkein neitsytmatkasta

Kuten niin usein lähes joka paikassa; kaikkien uusien juttujen kanssa on alussa ongelmia, ja niin oli Finnsiriuksellakin. Kerrotakoon kuitenkin heti tähän perään, että olipa ongelman laatu sitten mikä tahansa, on Finnsiriukselle onnistuttu saamaan sellainen henkilökunta, että olipa kyseessä maa-henkilökunta, tai kyydissä oleva, niin mikään ongelma ei jäänyt ratkaisematta ja palvelu oli aina erittäin lämmintä, ystävällistä, ratkaisukeskeistä sekä ylitsevuotavaa!

Eli mikään ongelma ei jättänyt hiventäkään negatiivista vivahdetta matkaamme ja siitä kiitos onnistuneelle rekrytoinnille ja asiakkaat hyvin huomioon ottavalle henkilökunnalle <3 Naantali - Långnäs - Kapelskär laivareitille saapui uutta, kun Finnlinesin uusi Superstar -luokan alus Finnsirius aloitti liikennöinnin syyskuussa 2023. Näin hypetystä ja mainoksia Finnsiriuksen neitsytmatkasta ja halusin tottakai kokea sen, onhan Finnlines kyydinnyt meitä useasti Itämerellä.

Syksyinen hemmotteluhetki kotona

Haluatko hemmotella itseäsi ja kumppaniasi/kaveriasi kotona, lue vinkit!

Syksy on täydellistä aikaa pysähtyä, rentoutua ja hemmotella itseään ja läheisiään. Kun ulkona tuulee ja sataa, mikä olisikaan parempaa kuin sytyttää kynttilöitä, laittaa rentouttavaa musiikkia soimaan ja nauttia spa-hetkestä oman kodin lämmössä.

Saaren Taian legendaarinen Teepuushampoo nyt nestemäisenä & alekoodi!

Koska oma elämäni olisi todella hirvittävää puolessa päivässä rasvoittuvien hiusteni ja kutisevan päänahkani kanssa, ilman kehittämääni Teepuu palashampoota, olen 100% vakuuttunut, että tämä uusi nestemäinen Teepuu shampoo tulee olemaan paras ja ikiaikainen suosikkini for ever!

Kesän 2023 suosituimmat postaukset

Kesä 2023 oli täynnä unohtumattomia hetkiä, ja blogini heijasteli tätä innostusta. Nyt, kun syksy on saapunumassa ja kesä on jäämässä taakse, on täydellinen aika katsahtaa taaksepäin ja muistella niitä postauksia, jotka keräsivät eniten huomiota ja inspiroivat lukijoitani.

%d bloggaajaa tykkää tästä: